Pokyn GFŘ D-42

Datum vydání: 13. 1. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl publikován nový pokyn GFŘ D-42: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019.

Pokyn GFŘ D-42: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019 >>>

Aktuálně