Nové články z neziskové oblasti: Náležitosti stanov spolku – Judikatura týkající se DPH – Pokračujeme v účetní závěrce

Datum vydání: 16. 1. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž vás provedeme například náležitostmi stanov spolku a jednotlivými složkami platu.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 12/2019. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Náležitosti stanov spolku (JUDr. Václav Dobrozemský)

Typickým případem založení (ustavení) nové právnické osoby je přijetí (schválení) zakladatelského právního jednání. V případě spolku, tedy právnické osoby korporačního typu (společenství osob), se jedná o přijetí stanov. Zakladatelé (nejméně tři osoby vedené společným zájmem) založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov. Stanovy jsou pro právní život spolku nejdůležitějším dokumentem. Právě o náležitostech stanov pojednává následující text. >>>

Další články:

Otázky a odpovědi:

Aktuálně