Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 2/2020

Datum vydání: 17. 1. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Ministerstva financí byl 16. 1. 2020 uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2020.

Ve zpravodaji naleznete pokyn č. GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019 >>>

 

Aktuálně