Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 3/2020

Datum vydání: 24. 1. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Ministerstva financí byl 23. 1. 2020 uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2020.

Ve zpravodaji naleznete pokyn č. GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně >>>

 

Aktuálně