Nové články na DAUČ: Rozvaha – Změny v DPH – Poukazy

Datum vydání: 29. 1. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme například přípravou rozvahy a výkazu zisku a ztráty, poukazy v účetnictví a daních nebo změnami v DPH.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 01/2020. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Připravujeme rozvahu a výkaz zisku a ztráty (prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph. D.)

V tomto textu se zaměříme na praktické sestavení účetních výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Nejprve naznačíme převodový můstek mezi účetní osnovou a jednotlivými položkami výkazů a následně pak na praktickém příkladu provedeme reálnou demonstraci. >>>

Další články:

Aktuálně