Tisková zpráva: Zásadní změny v daňových předpisech by měly procházet standardním legislativním procesem

Datum vydání: 29. 1. 2020 Autor: Komora daňových poradců ČR

Kmora daňových poradců ČR vydala své stanovisko ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k § 72 daňového řádu, který má být podle jeho odůvodnění reakcí na nález Ústavního soudu, jenž jednoznačně uvedl, že povinnosti daňových subjektů je možné stanovit pouze právním předpisem.

Již dříve KDP ČR upozorňovala na nález Ústavního soudu, který jednoznačně uvedl, že povinnosti daňových subjektů je možné stanovit pouze právním předpisem. Na tuto nezbytnou změnu soud stanovil i dostatečně dlouhou lhůtu, a to do konce letošního roku.

Velmi nás tedy překvapilo zjištění, že v rámci projednávání novely daňového řádu byl poslankyní Miloslavou Vostrou načten komplexní pozměňovací návrh k § 72 daňového řádu, který má být podle jeho odůvodnění reakcí právě na uvedený nález,“ říká vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek. Po úvodním vyhodnocení předloženého textu považujeme zvolené řešení v některých ohledech za problematické, které neodpovídá plně závěrům nálezu Ústavního soudu,“ doplňuje Hajdušek.

Komora zastává názor, že takto zásadní  změny nemohou být prováděny  mimo standardní legislativní proces, kdy dochází k obcházení meziresortního připomínkového řízení a odborné veřejnosti. Jen tak je možné zajistit, že navržené řešení nepotká stejný či podobný osud jako ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu, který Ústavní soud svým výše zmíněným nálezem zrušil.

Člen Prezidia a vedouce Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal, upozornil na skutečnost, že i samo Ministerstvo financí ČR v minulosti uvádělo, že všechny zásadní změny v daňovém řádu musí projít standardním legislativním procesem. „Příkladem je např. pozitivní změna ve lhůtách pro podání daňového přiznání, kterou Komora od počátku podporovala. Tento návrh však Ministerstvo financí odmítlo s tím, že je nutné jej projednat v rámci standardního legislativního procesu, a je tak součástí novely daňového řádu (viz stanovisko vlády ke sněmovnímu tisku č. 365),“ doplnil Nesrovnal. 

V tuto chvíli je dostatek času na to, aby byl návrh nového znění § 72 daňového řádu projednán v rámci standardního legislativního procesu, připomínkován ze strany odborné veřejnosti a schválen tak, aby byl účinný v souladu s nálezem Ústavního soudu od 1. 1. 2021.

Komora daňových poradců ČR, www.kdpcr.cz 

Aktuálně