Doplňujeme databázi krátkých stručných komentářů k daňové judikatuře!

Datum vydání: 10. 2. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Verzi EXPERT nyní doplňujeme o stručné komentáře k daňovým judikátům!

Během následujících týdnů pořídíme dalších několik desítek judikátů, o čemž vás budeme samozřejmě informovat. Komentáře obsahují i odkaz na úplné znění daného judikátu. Věříme, že vám tyto stručné výtahy budou nápomocny při řešení vašich profesích otázek.

Tip redakce: Chcete-li si vyzkoušet verzi Expert na 10 dní zdarma, stačí se registrovat!

Soudní přezkum jmenování podjatého znalce

K předpisům: § 95 odst. 2 DŘ

sp. zn. 10 Afs 128/2016

 

Námitky a soudní přezkum

K předpisům: § 159 DŘ

sp. zn. 9 Afs 284/2015

 

Materiální hledisko spravedlnosti

sp. zn. 6 Afs 188/2016

 

Materiální hledisko zákonnosti

K předpisům: § 5 odst. 1 DŘ

sp. zn. 6 Afs 36/2017

 

Vědět měl a mohl – rizikové indicie

K předpisům: § 64 ZDPH, § 109 ZDPH

sp. zn. 7 Afs 50/2016

 

Zásada legitimního očekávání

K předpisům: § 8 odst. 2 DŘ

sp. zn. 3 Afs 63/2016

 

Neumožnění zahájení daňové kontroly

K předpisům: § 87 odst. 2 DŘ

sp. zn. 8 Afs 40/2016

 

Odpovědnost odvolacího orgánu

K předpisům: § 115 odst. 1 DŘ

sp. zn. 3 Afs 28/2016

 

Daňové kontroly před vyměřením – zadržené odpočty

K předpisům: § 85 DŘ

sp. zn. 2 Afs 350/2016

 

Racionální vysvětlení obchodu

K předpisům: § 109 ZDPH

sp. zn. 2 Afs 108/2016

 

Složitost daňových podvodů

K předpisům: § 109 ZDPH

sp. zn. 7 Afs 232/2016

 

Standardní okolnosti transakcí

K předpisům: § 109 ZDPH

sp. zn. 1 Afs 53/2016

 

Nedostatečná pozornost podnikatele

K předpisům: § 109 ZDPH

sp. zn. 9 Afs 109/2016

 

Zneužití práva vs. podvod na DPH

sp. zn. 1 Afs 53/2016

 

Daňová kontrola po postupu k odstranění pochybností

K předpisům: § 90 odst. 3 DŘ

sp. zn. 10 Afs 22/2016

 

Majetková situace zajišťovaného

K předpisům: § 167 odst. 1 DŘ

sp. zn. 1 Afs 275/2016

 

Přezkum zajišťovacích příkazů

K předpisům: § 167 DŘ

sp. zn. 1 Afs 275/2016

 

Prokázání dodání do jiného členského státu

K předpisům: § 64 ZDPH

sp. zn. 1 Afs 253/2016

 

Společné zdanění manželů

K předpisům: § 13a ZDP

sp. zn. 1 Afs 181/2014

 

Časová souvislost nákladů a výnosů

K předpisům: § 23 odst. 1 ZDP

sp. zn. 5 Afs 94/2016

 

Územní pracoviště finančních úřadů

K předpisům: § 8 odst. 5 zákona č. 456/2011 Sb., § 35 DŘ

sp. zn. 6 Afs 243/2016

 

Podvody na DPH – zajišťovací příkaz

K předpisům: § 167 DŘ

sp. zn. 2 Afs 213/2016

 

Formální naplnění důvodů pro registraci k DPH

K předpisům: § 6 až 6f ZDPH

sp. zn. 9 Afs 125/2016

 

Projekt výzkumu a vývoje

K předpisům: § 34c ZDP, § 92 odst. 5 písm. c) DŘ

sp. zn. 7 Afs 261/2016

 

Důsledky excesivně dlouhého POPu

K předpisům: § 90 DŘ

sp. zn. 2 Afs 74/2016

 

Významnost vyjádření odvolatele před soudem

K předpisům: § 115 odst. 2 DŘ

sp. zn. 1 Afs 321/2016

 

Součinnost v rámci důkazního řízení

K předpisům: § 92 odst. 5 písm. c) DŘ, § 6 odst. 2 DŘ

sp. zn. 3 Afs 119/2016

 

Vázanost správce daně dřívějším nesprávným postupem

K předpisům: § 8 odst. 2 DŘ

sp. zn. 3 Afs 119/2016

 

Námitky a soudní přezkum

K předpisům: § 159 DŘ

sp. zn. 9 Afs 284/2015

Aktuálně