Nové články na DAUČ: Daňové přiznání fyzických osob – Quick fixes – Živnostenský balíček

Datum vydání: 13. 2. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikujeme nejnovější články z oblasti daní a práva, v nichž se tentokrát zaměříme na přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, změny v DPH u intrakomunitárního obchodu se zbožím, ale i na živnostenský balíček, který by měl zajistit vstřícné daňové prostředí.

Příspěvky jsou součástí časopisu Daně a právo v praxi č. 02/2020. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 (Ing. Jiří Vychopeň)
Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se poplatníci řídí zejména zákonem o daních z příjmů, ve kterém došlo od zdaňovacího období roku 2019 k některým dílčím změnám. Článek přináší podrobnosti k vyplnění daňového přiznání právě s ohledem na tyto změny. >>>

Další články:

Judikatura (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský):

Aktuálně