Informace GFŘ k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů

Datum vydání: 13. 2. 2020 Autor: Finanční správa

GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje vydává informaci k problematice Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34ba ZDP.

Informace obsahuje následující body:

  • Legislativní úprava
  • Změna terminologie s účinností od 1. 4. 2019
  • Funkce Oznámení
  • Povinné náležitosti Oznámení podle ZDP
  • Zahrnování výdajů do odpočtu ve vazbě na Oznámení
  • Vazba Oznámení a projektové dokumentace
  • Obecná ustanovení o podání dle daňového řádu
  • Příklady

a je možné si ji stáhnout na tomto odkazu:

Informace GFŘ k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů

 

Aktuálně