Finanční správa: Informace o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6)

Datum vydání: 14. 2. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

V parlamentu ČR je projednáván Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, sněmovní tisk 572/0.

Tento návrh zákona bude také obsahovat novelu zákona 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou je do českého právního řádu implementována směrnice 2018/822/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC6). Předmětem této směrnice je zavedení oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání, jejichž dopadem je mimo jiné získání daňové výhody, vyhýbání se oznamovací povinnosti podle FATCA, GATCA a zastírání skutečného vlastníka plynoucí z takovéhoto uspořádání.

Finanční správa proto ve své informaci sděluje mj. emailovou adresu, kam je možno zasílat dotazy ohledně nově vzniklých povinností.

Aktuálně