Časopis Daně a právo v praxi je tu pro vás již 25 let!

Datum vydání: 18. 2. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Původně čtrnáctideník, dnes měsíčník Daně a právo v praxi z dílny redakce daní a účetnictví Wolters Kluwer ČR slaví letos významné jubileum 25 let na trhu. Podívejte se, jak se měnil v čase.

Ráda bych zde proto popřála naší „DaPce“ nejen spoustu dalších spokojených čtenářů, ale také především hojnost zajímavých a aktuálních témat, jež budou přinášet řešení a odpovědi, a v neposlední řadě i dostatek kvalitních autorů, kteří budou do časopisu rádi, a třeba i s hrdostí přispívat a sdílet své odborné znalosti. Protože to, co dělá náš časopis výjimečným, jsou právě jeho autoři.

 

Časopis Daně a právo v praxi začal vycházet v roce 1996, jako reakce na bouřlivý porevoluční legislativní vývoj, v němž bylo čím dál víc potřeba se začít orientovat, vzdělávat a také sledovat aktuální dění – a to pro všechny, kdo se pustili do vlastního podnikání nebo se rozhodli poskytovat poradenské služby v oblasti daní a financí.

 

Za léta své existence prošel velkým vývojem, od změny periodicity přes změnu svého zaměření vůbec. Zpočátku totiž spíše všeobecný finanční informační zdroj se postupně transformoval do vysoce odborného periodika specializovaného na oblast daňového práva.

 

Již od počátku je garantována kvalita jeho obsahu, a to prostřednictvím odborníků jako je například JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, Ing. Ladislav Pitner nebo Ing. Ivana Pilařová, kteří zajišťují odbornou revizi příspěvků.

 

Do časopisu Daně a právo v praxi přispívaly také významné osobnosti jako například JUDr. Alena Schillerová, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Eva Sedláková nebo JUDr. Jaroslav Kobík.

 

Stálými přispěvateli, kteří s časopisem dodnes spolupracují prakticky od jeho začátku, čehož si velmi vážíme, jsou: Ing. Ivan Macháček, JUDr. Marie Salačová, Ing. Antonín DaněkMgr. Václav Pikal či Ing. Martin Děrgel.

 

Není v mých silách zde vyjmenovat všechny, ale ráda bych vyjádřila všem našim autorům – bývalým i současným – poděkování za spolupráci a za jejich čas, který vždy věnovali psaní svých článků. Níže si můžete ještě přečíst, jak na své autorské působení v DaP někteří z autorů vzpomínají.

 

Zároveň chci poděkovat i našim čtenářům za jejich dlouholetou přízeň, která nás utvrzuje v přesvědčení, že naše práce má smysl.

 

Co se týká vývoje časopisu, ten zdaleka není u konce. Chceme být tradičním titulem, ale zároveň také moderním a dostupným prostřednictvím nových médií. Proto jsme Daně a právo v praxi úzce propojili s online portálem DAUČ | Vše pro daňaře a účetní, kde publikujeme články a kde také naleznete archiv tohoto časopisu (pod záložkou Obsah > Archiv časopisů).

Slovo „archiv“ ale nechápejte jako cosi zastaralého, naopak, je to spíš elektronický „šanon“ se všemi aktuálními čísly. Časopis Daně a právo v praxi má tedy už několik let i svou elektronickou podobu ve formátu PDF a články lze také vyhledat v rozsáhlé online databázi obsahu portálu DAUČ, tím odpadá zdlouhavé listování a všudypřítomná otázka, „kde jsem to jenom četl/a“.

 

Přeji vám mnoho inspirativních chvil při čtení Daně a právo v praxi.

 

 

Daniela Stilzová
šéfredaktorka portálu DAUČ.cz
redakce daní a účetnictví
Wolters Kluwer ČR, a. s.

 

 

Ing. Antonín Daněk: „Před více než 25 lety jsem začal pracovat na VZP. Z titulu vedoucího úseku kontroly jsem každodenně řešil spoustu různých případů, u kterých mě velmi záhy napadlo, že by bylo škoda, kdyby zůstaly jen v mojí hlavě, a tak jsem o nich začal psát ať už formou článků, ucelených tematických bloků nebo otázek a odpovědí. A protože byl kontakt s odbornou veřejností pravidelný a hodně intenzivní, tak postupně přibývalo řešených a následně zpracovaných témat.

Vzhledem k tomu, že se průběžně mění legislativa ať už v právní úpravě zdravotního pojištění nebo v důležitých souvisejících právních předpisech, snažím se předkládat odborné veřejnosti různá témata tak, abych v co nejširší míře prezentoval složitou oblast zdravotního pojištění. I nadále jsou a budou mně inspirací dotazy mzdových účetních a dalších specialistů zejména v oblasti zpracování mezd, tvorby mzdových programů nebo také v souvislosti s plněním povinností OSVČ včetně stále aktuálnější tematiky Evropské unie. Základem je zkrátka různorodost permanentně řešených situací, které přináší praxe.“

Ing. Ivana Pilařová: „Vždycky jsem odebírala všechny možné časopisy a poctivě je četla (což dělám dodnes). Občas jsem našla nějakou chybku, a protože jsem nechtěla, aby byli zmateni i další čtenáři, tak jsem psala do redakce. Tím se stalo, že si mě v redakci asi zařadili do kolonky ‚možná tomu i rozumí‘ a nabídli mi spolupráci. A protože jsem už v té době nejen účtovala, ale také přednášela účetnictví, daně i obchodní právo, tak mi přišlo zajímavé také psát. A zůstalo mi to. Ráda píšu kratší, nicméně komplexní články z oblasti účetnictví, daně z příjmů i DPH. V praxi to přece taky musí všichni řešit najednou...“

 

Mgr. Václav Pikal: „Publikovat jsem začal v roce 1996. Konkrétně s jednalo o dotaz, který se týkal zdanění příjmů z prodeje nemovitostí daní z příjmů fyzických osob. Byl jsem přemluven kolegou, který měl odpověď na dotaz vypracovat a z nějakého důvodu nemohl. Trochu jsem se bránil, protože publikační ani přednáškové činnosti jsem se věnovat nechtěl. Nakonec jsem dotaz vypracoval, a tím jsem zahájil svoji ‚publikační aktivitu‘. V této době jsem pracoval na Finančním ředitelství pro hl. m. Prahu. Od té doby jsem se jako autor či spoluautor podílel na několika publikacích a velkém množství článků a odpovědí na dotazy. První knihou (autoři Pikal, Šimák) byl v roce 1998 Slabikář daně z příjmů fyzických osob.“

 

 

 

 

Aktuálně