MF: Papírový režim EET v detailu

Datum vydání: 20. 2. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Novinkou v zákoně o evidenci tržeb je zvláštní papírový režim, kterého budou moci od 1. května 2020 využívat k evidenci svých hotovostních tržeb ti nejmenší podnikatelé. Ve zvláštním režimu není potřeba disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu.

Evidence tržeb ve zvláštním režimu probíhá tak, že podnikatel při přijetí tržby vystaví zákazníkovi účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, které obdrží od finančního úřadu. Stejnopis vystavené účtenky si podnikatel uchová do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů. Za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém se uskutečnila evidovaná tržba, podá podnikatel správci daně oznámení o tržbách, a to do 20. dne následujícího měsíce.

Pro evidenci tržeb ve zvláštním papírovém režimu je třeba splňovat tři zákonné podmínky:

  • nebýt plátcem DPH,
  • nemít více než dva zaměstnance,
  • výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za čtyři předcházející kalendářní čtvrtletí 600 tisíc korun.

Pokud podnikatel tyto podmínky splňuje, může požádat Finanční úřad o možnost evidovat ve zvláštním režimu. Více informací k podání žádosti zde.

Přestože formulář „oznámení o tržbách“ je maximálně přehledný (viz vzor v příloze), platí, že uživatelsky jednodušší je on-line evidence tržeb, v rámci které veškerá komunikace s Finanční správou probíhá automatizovaně. Papírový režim je alternativou, která je určena především zájemcům z řad nejmenších živnostníků s minimem tržeb, kteří z nějakého důvodu nechtějí evidovat on-line. Formulář k vykazování tržeb v rámci papírového režimu obsahuje jen základní položky tak, aby byla zajištěna řádná evidence tržeb a papírový režim nemohl být zneužíván k obcházení systému. Pokud se však poplatník pro papírový režim rozhodne, jednotlivé tržby zaznamená dvěma nejnutnějšími údaji – počtem tržeb a celkovou výší tržby.

Dokumenty ke stažení:

Formulář - Oznámení o tržbách

(Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2020.)

 

Aktuálně