Ze živnostníka společníkem

Datum vydání: 26. 2. 2020 Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger, PRK Partners

... aneb Daňové aspekty převodu podnikání fyzické osoby na společnost s ručením omezeným.

V životě mnoha úspěšných živnostníků nastane chvíle, kdy začne dávat smysl převést podnikání ze živnostníka na společnost s ručením omezeným, a to z hlediska omezení rizik nesených živnostníkem, spojených s rostoucím podnikem.

Právní výhody jsou zřejmé; společník společnosti s ručením omezeným nese rizika ztrát společnosti pouze do výše jeho vkladu ve společnosti. Je však otázka, zda lze převod provést bez dodatečné daňové zátěže a bez potřeby dodatečných peněžních prostředků na základní kapitál společnosti s ručením omezeným.

Odpověď na položenou otázku zní "ano", pokud se živnostník rozhodne svoje podnikání – v terminologii obchodního práva svůj 'obchodní závod' vložit do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál s.r.o. je pak v okamžiku převodu tvořen tímto obchodním závodem. Hodnotu obchodního závodu pro účely vkladu stanoví znalec a základní kapitál s.r.o. musí být nižší než takto stanovená hodnota.

Mezi další výhody uvedeného postupu patří zejména následující:

  • automatický přechod smluv uzavřených živnostníkem na s.r.o. bez nutnosti projednat převod s protistranou (s výjimkou smluv, které převod výslovně zakazují nebo jej podmiňují souhlasem protistrany),
  • automatický přechod zaměstnanců na s.r.o.,
  • tento způsob převodu nevede ke vzniku povinnosti k dani z příjmů fyzických osob na straně živnostníka,
  • s.r.o. se stává automaticky plátcem DPH, pokud živnostník byl také plátcem DPH,
  • převod obchodního závodu nevede k povinnosti vypořádat DPH, která byla nárokována živnostníkem u dlouhodobého majetku (např. automobilů a jiných strojů),
  • následné snížení základního kapitálu s výplatou společníkovi může požívat určitých daňových výhod,
  • s.r.o. pokračuje v daňovém odpisování zahájeném živnostníkem,
  • dle současné právní úpravy je příjem z převodu podílu v s.r.o. po uplynutí 5 let od vkladu zcela osvobozen od daně z příjmů fyzických osob u společníka.

Postup má i ale své nevýhody...

Celý článek a související vzor smlouvy >>

Aktuálně