Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

Datum vydání: 25. 2. 2020 Autor: Finanční správa

Informace vymezuje možné způsoby potvrzování dokladů o prodeji zboží za účelem vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu jimi nakoupeného zboží z Evropské unie, po jejichž předložení je plátce povinen vrátit daň zahraniční fyzické osobě ve smyslu ustanovení § 84 ZDPH.

Cílem Informace je vymezení možných způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží za účelem vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu jimi nakoupeného zboží z Evropské unie, po jejichž předložení je plátce povinen vrátit daň zahraniční fyzické osobě ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky uvedené v této Informaci se vztahují pouze na případy uplatnění nároku na vrácení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží, které je nakoupeno v České republice.

Úplné znění Informace GFŘ >>>

 

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

 

 

 

Aktuálně