Nové články z časopisu UNES: Daňové přiznání veřejně prospěšných poplatníků – Novela rozpočtové skladby od 1. 1. 2020 – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Datum vydání: 2. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž upozorníme na důležité skutečnosti související s podáním daňového přiznání k DPPO u veřejně prospěšných poplatníků, dále se podíváme na přehled změn pro obce a kraje v souvislosti s novelou rozpočtové skladby.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 2/2020. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Některá upozornění k daňovému přiznání veřejně prospěšných poplatníků (Ing. Zdeněk Morávek)

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bude za rok 2019 podáváno v souladu s § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), do 1. 4. 2020 nebo do 1. 7. 2020. Prodloužená lhůta platí v případě, že se jedná o poplatníka, který má povinnost na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo advokát. Podmínkou ovšem je, že příslušná plná moc k zastupování daňovým poradcem je podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tedy do 1. 4. 2020. >>>

 

Další články:

Aktuálně