Nové články na DAUČ: Přiznání DPPO – Odečet úroků z úvěrů – Účtování cenných papírů

Datum vydání: 9. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z časopisu Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2020, v nichž provedeme daňovým přiznáním právnických osob, dále tematikou přeměn u příspěvkových organizací nebo DPH u intrakomunitárních dodávek v roce 2020. Nechybí ani odpovědi na dotazy a judikatura.

Příspěvky jsou součástí verze EXPERT a jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2019 (Jaroslava Filipová)

Příspěvek podrobně provází tiskopisem daňového přiznání pro právnické osoby a upozorňuje na veškeré související povinnosti, které je třeba dodržet při jeho bezchybném podání. >>>

Další články:

Otázky a odpovědi:

Judikatura (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský):

Aktuálně