Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

Datum vydání: 11. 3. 2020 Autor: Finanční správa

Cílem této Informace je podat ucelený přehled změn v této oblasti a ujednotit přístup k vymezení okruhu služeb a zboží podléhajících od 1. 5. 2020 druhé snížené sazbě daně.

S účinností od 1. 5. 2020, zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 256/2019 Sb.“), dochází ke změnám v § 47 odst. 5 a dále v přílohách č. 2, 2a, 3 a 3a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), kterými se u vybraných služeb a zboží mění sazby daně. K vybraným podstatným změnám podáváme doplňující informace.

 

 • Rozšíření přílohy č. 2a k zákonu o DPH – seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %
 • Sazba daně u stravovacích služeb a podávání nápojů
  • Výjimky ze stravovací služby
  • Podávání nápojů
  • Cateringové služby
 • Sazba daně na dodání vody
 • Sazba daně u elektronicky poskytovaných služeb (§ 47 odst. 5 od 1. 5. 2020)
 • Přechodné období
 • Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

Úplné znění informace ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

 

Aktuálně