Nové příspěvky: Nárok zaměstnance na náhrady při karanténě – Účtování zrušené pracovní cesty – Brexit a zdravotní pojištění

Datum vydání: 16. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám příspěvky na aktuální témata související jednak s koronavirem a jednak s Brexitem. Pro všechny naše uživatele zdarma!

Otázky a odpovědi: Cestovní náhrady a karanténa (Ing. Karel Janoušek)
Příspěvek přináší odpovědi na dotazy, které se týkají nároku zaměstnance na náhrady v případě karantény nařízené zaměstnavatelem, a dále účtování zrušené pracovní cesty do Itálie. >>>

Česká republika po Brexitu a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Dne 29. 1. 2020 byla Evropským parlamentem schválena Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Pro oblast zdravotního pojištění to znamená, že i po datu 31. 1. 2020 jsou ve vztahu ke Spojenému království nadále aplikována stávající evropská pravidla. Podrobnosti v našem článku. >>>

Aktuálně