COVID-19: Rada EU dává podporu z rozpočtu EU

Datum vydání: 20. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Velvyslanci EU se dne 18. 3. 2020 dohodli na postoji Rady ke dvěma legislativním návrhům, které uvolní finanční prostředky na řešení dopadů ohniska COVID-19. Vzhledem k naléhavosti situace byly oba návrhy schváleny beze změn.

Tzv. investiční iniciativa Coronavirus Response Investment Initiative poskytne členským státům 37 miliard EUR z Fondu soudržnosti na řešení důsledků krize. Z nevyčerpaného předběžného financování v roce 2019 bude uvolněno přibližně 8 miliard EUR investiční likvidity na programy v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu. Opatření rovněž poskytne přístup k 29 miliardám EUR ze strukturálního financování v celé EU do roku 2020. Výdaje na reakci na krize budou k dispozici od 1. února 2020.

Nová opatření podpoří malé a střední podniky, aby zmírnily vážný nedostatek likvidity v důsledku pandemie, a zvýší investice do produktů a služeb nezbytných pro posílení reakce zdravotnických služeb na krizi. Členské státy budou mít také větší flexibilitu při převodu finančních prostředků mezi programy, aby pomohly těm, kteří jsou nejvíce postiženi.

Velvyslanci EU také beze změny schválili legislativní návrh na rozšíření působnosti Fondu solidarity EU na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Fond byl původně zřízen s cílem pomoci členským státům a přistupujícím zemím vyrovnat se s dopady přírodních katastrof. Zahrnutí mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví umožní Unii pomáhat při uspokojování okamžitých potřeb lidí během pandemie koronaviru. Cílem je doplnit úsilí dotčených zemí.

Další kroky

Evropský parlament se nyní bude muset dohodnout na svém postoji k novým opatřením. Jakmile bude dosaženo dohody, očekává se, že Rada opatření přijme písemným postupem.

Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/ 

Aktuálně