Doporučení Svazu účetních k aplikaci usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření pro účetní a jejich klienty

Datum vydání: 19. 3. 2020 Autor: Svaz účetních České republiky, z. s.

Usnesení vlády ČR z 14. 3. 2020, č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, nedopadá na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Tyto profese mohou poskytovat klientům své služby i během nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru na území ČR.

V rámci profese účetních probíhajících v jejich sídlech, kancelářích a provozovnách nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž má předejít krizové opatření.

Jak přežívá virus SARS-CoV-2 (způsobující nemoc Covid-19)

  • cca 3 hodiny - v aerosolech
  • 8 hodin - na mědi
  • 24 hodin - na běžných površích, na nerezové oceli, příborech, na papíře
  • 48 hodin - na různých plastech

Prvořadým zájmem nás všech je minimalizace šíření rizika infekce. V souvislosti s tím apelujeme na účetní, aby s účetními doklady svých klientů manipulovali s největší opatrností. Důrazně doporučujeme, aby účetní co možná nejvíce komunikaci s orgány státní správy i se svými klienty prováděli distančně (tj. prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk). Žádáme klienty všech účetních, aby eliminovali osobní jednání se svými účetními na minimum a v maximální možné míře ke komunikaci včetně již zmíněného předávání dokladů využili možnosti techniky.

Mgr. Ing. Magdalena Králová
prezidentka Svazu účetních ČR

Zdroj: https://www.svaz-ucetnich.cz/aktuality/doporuceni-svazu-ucetni-ceske-republiky

Aktuálně