Způsob podání daňového přiznání v nouzovém stavu kvůli koronaviru

Datum vydání: 23. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

V současné době jsou finanční úřady „zavřené“ (funguje pouze podatelna, a to v omezených časech) a vláda apeluje na bezkontaktní způsob komunikace včetně podávání daňových přiznání. Lze tedy daňové přiznání poslat jako přílohu e-mailové zprávy? Čtěte podrobnou odpověď!

Podání je možné učinit písemně nebo datovou zprávou (§ 71 daňového řádu). Písemné podání znamená určitý způsob kontaktního podání, a to buď na podatelně správce daně, nebo podáním na poště. Jedná se však o nedoporučované „kontaktní podání“, soustřeďme se tedy na doručení datovou zprávou (tedy bezkontaktně elektronicky).

Nejjednodušší způsob je využití aplikace elektronických formulářů finanční správy na internetu (EPO) https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Podání je možné odeslat některým z následujících způsobů:

a) podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (pouze pro držitele datové schránky), nebo

b) s použitím zaručeného elektronického podpisu (pouze pro držitele zaručeného elektronického podpisu), nebo

c) podáním datové zprávy bez podpisu, přičemž dojde k vygenerování tzv. e-formuláře, který je nutné fyzicky podepsat a doručit do 5 pracovních dnů správci daně (§ 71 odst. 3 daňového řádu). Tuto lhůtu je nutné dodržet pod hrozbou neplatnosti podání. Tento způsob podání je přístupný všem poplatníkům.

K doručení podle písm. c) je možné využít podání zásilky obsahující e-formulář adresované věcně a místně příslušnému správci daně k poštovní přepravě. Lhůta 5 dnů je zachována i v případě, pokud dojde k podání zásilky nejpozději poslední den lhůty. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Způsoby podání podle písm. a) a b) jsou plně bezkontaktní, způsob c) vyžaduje alespoň podání na poště. Na rozdíl od zasílání vytištěného daňového přiznání se všemi přílohami poštou, se jedná o zaslání „jediného papíru“.

Vzhledem k nastalé situaci (ačkoliv se vždy doporučovalo podání doporučenou zásilkou) by bylo možné použít zaslání obyčejnou zásilkou (bez návštěvy pošty). Finanční správa na svých stránkách slibuje vstřícnost a toleranci, lze tedy přepokládat vysvětlení případného nedojití zásilky.

Bohužel k podání daňového přiznání není možné využít zaslání e-mailem ani přílohou e-mailu. Nejedná se o platný způsob podání s ověřenou identitou odesílatele. Tento způsob nevolte!

V každém případě bezpečnou a doporučovanou možností je zplnomocnění daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání. Nejde až tak o posunutí lhůty pro podání daňového přiznání a lhůty pro placení daně, ale o profesionální způsob podání i u těch poplatníků, kteří nemohou podat daňové přiznání platně a zcela bezkontaktně. Plná moc udělená daňovému poradci však musí být správci daně doručena do 1. 4. 2020. I v tomto případě platí § 35 daňového řádu o zachování lhůty, pokud bude i poslední den lhůty zásilka podána k poštovní přepravě. Plnou moc může zaslat i daňový poradce prostřednictvím své datové schránky. Tím je pak zabezpečena „absolutní bezkontaktnost“ a to nejen podání, ale i následné komunikace se správcem daně.

Ing. Ivana Pilařová

Poznámka redakce: Připravujeme sérii článků a dotazů na další témata týkající se nouzového stavu. Sledujte Aktuality na portálu DAUČ.

Aktuálně