Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 5/2020

Datum vydání: 26. 3. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách Ministerstva financí byl dne 24. 3. 2020 uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2020, který obsahuje dvě rozhodnutí: o prominutí příslušenství daně z nabytí nemovitých věcí a dále o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na DPFO ze závislé činnosti.

Finanční zpravodaj č. 5/2020 obsahuje:

  • 6. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
  • 7. Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

Finanční zpravodaj č. 5/2020 je ke stažení zde >>>

Tip redakce: Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

 

Aktuálně