Aktuálně k daním aneb Otázky, které nás v době hrozby COVID-19 zajímají

Datum vydání: 31. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Připravili jsme sérii odpovědí na nejčastější dotazy, které se týkají postupů v daních v době nouzového stavu - podávání daňových přiznání, DPH, ale i elektronické evidence tržeb. Pro všechny naše uživatele zdarma!

Aktuálně k daním aneb Otázky, které nás v době hrozby COVID-19 zajímají (Ing. Ivana Pilařová)

Zásadním materiálem pro zpracování tohoto materiálu je Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (Finanční zpravodaj č. 4/2020). Informace v něm obsažené jsou platné k 26. 3. 2020 a mohou se v budoucnu měnit. Nové informace budeme přinášet na portálu DAUČ, sledujte nás i na Facebooku (https://www.facebook.com/dauc.cz/).

  • Díl 2: Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
    V této části odpovídáme na následující otázky, které jsou zpracovány pro poplatníky daně z příjmů právnických osob: posun termínu daňového přiznání, odložení lhůty pro placení daně, potvrzení o bezdlužnosti, postihy za nepodání přiznání po 1. 7., přeplatek na dani u s. r. o. podléhající povinnému auditu, uspíšení vrácení přeplatku, spíšení vrácení přeplatku a generální plná moc daňovému poradci, prominutí daně z příjmů právnických osob, akciová společnost a hospodářský rok, nezaplacená záloha na daň z příjmů právnických osob na rok 2020 a stanovení záloh na daň v roce 2020.
  • Díl 3: Daň z přidané hodnoty ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
    V této části se věnujeme otázkám z oblasti daně z přidané hodnoty v době nouzového stavu: lhůty pro podání daňového přiznání a platba DPH, podání kontrolního hlášení, pozdní reakce na výzvu finančního úřadu ve stavu nouze, prodlení s úhradou DPH a formuláře žádostí o prominutí pokut a úroků z prodlení.

Aktuálně