Nejnovější zákony přijaté v souvislosti s koronavirem!

Datum vydání: 30. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme důležité novely týkající se pojištění a EET, přijaté v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli nemoci COVID-19.

Jedná se o následující předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů (účinnost 27. 3. 2020):

 • Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  Prodloužení výplaty ošetřovného po dobu trvání mimořádných opatření, rozšíření okruhu rodičů s možným nárokem zvýšením věkové hranice dětí, upřesnění podmínek pro poskytování ošetřovného při péči o rizikové skupiny dětí, mimořádný příspěvek při péči o dítě i osobám samostatně výdělečně činným.
 • Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Úleva plátcům pojistného (zejména OSVČ) v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového stavu.
 • Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  Prominutí plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ v období mezi březnem a srpnem 2020.
 • Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
  Omezení administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu.

Tip redakce: Nové předpisy, pokyny a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně