Jak ovlivnil nový typ koronaviru placení záloh na důchodové a zdravotní pojištění u podnikatelů? Ukážeme si na příkladech.

Datum vydání: 15. 4. 2020 Autor: Bureš, Martin

Ve Sbírce zákonů vyšly dne 27. 3.2020 mj. zákony upravující pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) prominutí záloh na pojistné na důchodové a zdravotní pojištění. Pojďme si pro větší názornost představit schválené změny na příkladech.

Zálohy OSVČ na důchodové pojištění

Na základě schváleného zákona v oblasti důchodového (sociálního) pojištění (zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 – dále jen „novela Zákona SP“) se OSVČ odpouštějí zálohy na pojistné na důchodové pojištění za období březen až srpen 2020. Na rozdíl od daně z příjmů nedochází pouze k odkladu plateb pojistného na důchodové pojištění, nýbrž fakticky dochází k odpuštění pojistného na důchodové pojištění za rok 2020). Pokud OSVČ uhradila zálohu za březen 2020, započítá se úhrada jako záloha na pojistné na důchodové pojištění na září 2020. Pozor, odpuštění se netýká plateb dobrovolného pojistného na nemocenské pojištění.

Příklad 1
Odpuštění záloh v minimální výši

Pan Vopička je OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností. Na základě Přehledu OSVČ za rok 2018 musí pan Vopička platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v minimální výši (tj. 2 388 Kč). Pan Vopička dostává od svých odběratelů uhrazeno přibližně 15. den příslušného kalendářního měsíce. Pro usnadnění hrazení záloh na pojistné na důchodové pojištění má pan Vopička nastavený ve svém internetovém bankovnictví „trvalý příkaz“ na 17. den příslušného kalendářního měsíce. Pan Vopička podá Přehled OSVČ za rok 2019 v průběhu měsíce května 2020. Na základě Přehledu OSVČ za rok 2019 musí pan Vopička platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v minimální výši (tj. 2 544 Kč).

Jakým způsobem má pan Vopička platit v roce 2020 zálohy na pojistné na důchodové pojištění?

Na základě novely Zákona SP může pan Vopička bez sankcí od:

 • zálohy za březen 2020 přerušit placení záloh na pojistné na důchodové pojištění; a
 • zálohy za září 2020 opět začít platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění (ve výši 2 544 Kč).

Pan Vopička tedy může ve svém internetovém bankovnictví bez sankcí zrušit od 17. 3. 2020 „trvalý příkaz“ na 2 388 Kč a obnovit ho k 17. 9. 2020 na 2 544 Kč.

Pokud pan Vopička zruší ve svém internetovém bankovnictví „trvalý příkaz“ od 17. 4. 2020 (tj. zálohu za březen 2020 zaplatil), záloha na pojistné na důchodové pojištění zaplacená 17. 3. 2020 se použije na úhradu zálohy na pojistné na důchodové pojištění za září 2020. Nicméně v tomto případě by pan Vopička musel v září 2020 zaplatit rozdíl mezi výší nové zálohy (tj. 2 544 Kč) a staré zálohy (tj. 2 388 Kč) ve výši 156 Kč. V tomto případě tedy pan Vopička může ve svém internetovém bankovnictví bez sankcí zrušit od 17. 4. 2020 „trvalý příkaz“ na 2 388 Kč a obnovit ho k 17. 10. 2020 na 2 544 Kč.

Přiklad 2
Odpuštění záloh ve vyšší než minimální výši

Pan Vodička je OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností. Na základě Přehledu OSVČ za rok 2018 musí pan Vodička platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 10 000 Kč. Pan Vodička dostává od svých odběratelů uhrazeno přibližně 15. den příslušného kalendářního měsíce. Pro usnadnění hrazení záloh na pojistné na důchodové pojištění má pan Vodička nastavený ve svém internetovém bankovnictví „trvalý příkaz“ na 17. den příslušného kalendářního měsíce. Pan Vodička podá Přehled OSVČ za rok 2019 v průběhu měsíce května 2020. Na základě Přehledu OSVČ za rok 2019 musí pan Vodička platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 12 000 Kč.

Jakým způsobem má pan Vodička platit v roce 2020 zálohy na pojistné na důchodové pojištění?

Na základě novely Zákona SP může pan Vodička bez sankcí od:

 • zálohy za březen 2020 přerušit placení záloh na pojistné na důchodové pojištění; a
 • zálohy za září 2020 opět začít platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění (ve výši 12 000 Kč).

Pan Vodička tedy může ve svém internetovém bankovnictví bez sankcí zrušit od 17. 3. 2020 „trvalý příkaz“ na 10 000 Kč a obnovit ho k 17. 9. 2020 na 12 000 Kč.

Pokud pan Vodička zruší ve svém internetovém bankovnictví „trvalý příkaz“ od 17. 4. 2020 (tj. zálohu za březen 2020 zaplatil), záloha na pojistné na důchodové pojištění zaplacená 17. 3. 2020 se použije na úhradu zálohy na pojistné na důchodové pojištění za září 2020. Nicméně v tomto případě by pan Vodička musel v září 2020 zaplatit rozdíl mezi výší nové zálohy (tj. 12 000 Kč) a staré zálohy (tj. 10 000 Kč) ve výši 2 000 Kč. V tomto případě tedy pan Vodička může ve svém internetovém bankovnictví bez sankcí zrušit od 17. 4. 2020 „trvalý příkaz“ na 10 000 Kč a obnovit ho k 17. 10. 2020 na 12 000 Kč.

Jak bylo uvedeno výše u pojistného OSVČ na důchodové pojištění se fakticky snižuje pojistné za rok 2020 o výši odpuštěných záloh (vždy pouze o hodnotu minimálních záloh). V tomto ohledu tedy vyšlo Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) podnikatelům vstříc více než Ministerstvo financí. V případě daně z příjmů se zálohy na daň z příjmů̊ splatné k 15. 6. 2020 pouze odpouštějí bez následného snížení daně z příjmů̊ za rok 2020. V tomto případě se fakticky jedná pouze o odložení splátky daně z příjmů.

Přiklad 3
Doplatek na pojistném na důchodovém pojištění za rok 2020 při minimálních zálohách

Panu Vopičkovi vyjde na základě podaného Přehledu OSVČ za rok 2020 konečná výše pojistného na důchodové pojištění 35 000 Kč.

Kolik má pan Vopička doplatit na pojistném na důchodové pojištění za rok 2020?

Pan Vopička zaplatí v průběhu roku 2020 zálohy na pojistné na důchodové pojištění v celkové výši 14 952 Kč.

 • za leden až únor 2020 (2 měsíce x 2 388 Kč/měsíc); a
 • za září až prosinec 2020 (4 měsíce x 2 544 Kč/měsíc).

Nicméně novela Zákona SP umožňuje panu Vopičkovi v rámci Přehledu OSVČ za rok 2020 navýšit zaplacené zálohy na pojistné na důchodové pojištění o výši „odpuštěných“ minimálních záloh za březen 2020 až srpen 2020 ve výši 15 264 Kč (tj. 6 měsíců x 2 544 Kč/měsíc). Pan Vopička tedy může započíst oproti konečné výši pojistného na důchodové pojištění zálohy ve výši 30 216 Kč. Pan Vopička tedy musí doplatit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na pojistném 4 784 Kč.

Přiklad č. 4
Doplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2020 při vyšších než minimálních zálohách

Panu Vodičkovi vyjde na základě podaného Přehledu OSVČ za rok 2020 konečná výše pojistného na důchodové pojištění 150 000 Kč.

Kolik má pan Vodička doplatit na pojistném na důchodové pojištění za rok 2020?

Pan Vodička zaplatí v průběhu roku 2020 zálohy na pojistné na důchodové pojištění v celkové výši 68 000 Kč.

 • za leden až únor 2020 (2 měsíce x 10 000 Kč/měsíc); a
 • za září až prosinec 2020 (4 měsíce x 12 000 Kč/měsíc).

Nicméně novela Zákona SP umožňuje panu Vodičkovi v rámci Přehledu OSVČ za rok 2020 navýšit zaplacené zálohy na pojistné na důchodové pojištění o výši „odpuštěných“ minimálních záloh za březen až srpen 2020 ve výši 15 264 Kč (tj. 6 měsíců x 2 544 Kč/měsíc). Pan Vodička tedy může započíst oproti konečné výši pojistného na důchodové pojištění zálohy ve výši 83 264 Kč. Pan Vodička tedy musí doplatit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na pojistném 66 736 Kč. V tomto případě stojí za povšimnutí, že panu Vodičkovi vznikl celkem velký nedoplatek na pojistném na důchodové pojištění v důsledku neplacení záloh na pojistné na důchodové pojištění za březen až srpen 2020.

Nad rámec výše uvedeného dodejme, že obdobně dochází k „odpuštění“ záloh na pojistné na důchodové pojištění OSVČ s vedlejší samostatnou výdělečnou činností s tím, že tyto osoby:

 • nemusí platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění za březen 2020 až srpen 2020; a
 • mohou si započítat v rámci Přehledu OSVČ za rok 2020 „odpuštěné“ zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 6 108 Kč (tj. 6 měsíců x 1 018 Kč/měsíčně).

 

Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Obdobně jako v případě důchodového (sociálního) pojištění, na základě schváleného zákona v oblasti veřejného zdravotního pojištění (zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (novela Zákona ZP“) se OSVČ odpouštějí zálohy na pojistné na zdravotní pojištění za období březen až srpen 2020.

Přiklad 5
Odpuštění záloh v minimální výši

Pan Vosička je OSVČ, která pouze podniká. Na základě Přehledu OSVČ za rok 2018 musí pan Vosička platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši (tj. 2 352 Kč). Pan Vosička chce mít vše v pořádku a zálohy na pojistné na zdravotní pojištění platí vždy 6. den následujícího kalendářního měsíce (tj. pan Vosička platí např. zálohu za únor 2020 dne 6. března 2020). Pro usnadnění hrazení záloh na pojistné na zdravotní pojištění má pan Vosička nastavený ve svém internetovém bankovnictví „trvalý příkaz“ na 6. den následujícího kalendářního měsíce. Pan Vosička podá Přehled OSVČ za rok 2019 v průběhu měsíce května 2020. Na základě Přehledu OSVČ za rok 2019 musí pan Vosička platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši (tj. 2 352 Kč).

Jakým způsobem má pan Vosička platit v roce 2020 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění?

Na základě novely Zákona ZP může pan Vosička bez sankcí od:

 • zálohy za březen 2020 přerušit placení záloh na pojistné na zdravotní pojištění; a
 • zálohy za září 2020 opět začít platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění (ve výši 2 352 Kč).

Pan Vosička tedy může ve svém internetovém bankovnictví bez sankcí zrušit od 6. 4. 2020 „trvalý příkaz“ na 2 352 Kč a obnovit ho k 6. 10. 2020 na 2 352 Kč.

Obdobně jako u pojistného na důchodové pojištění nemusí OSVČ platit za březen až srpen 2020 ani zálohy na pojistné na zdravotní pojištění ani OSVČ ve vyšší než minimální výši. Nicméně aby se předešlo velkému nedoplatku na pojistném na zdravotní pojištění, novela Zákona ZP umožňuje také dobrovolné placení záloh ve snížené výši.

Přiklad 6
Odpuštění záloh ve vyšší než minimální výši

Pan Volička je OSVČ, která pouze podniká. Na základě Přehledu OSVČ za rok 2018 musí pan Volička platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění ve výši 10 000 Kč. Pan Volička chce mít vše v pořádku a zálohy na pojistné na zdravotní pojištění platí vždy 6. den následujícího kalendářního měsíce (tj. pan Volička platí např. zálohu za únor 2020 dne 6. března 2020). Pro usnadnění hrazení záloh na pojistné na zdravotní pojištění má pan Volička nastavený ve svém internetovém bankovnictví „trvalý příkaz“ na 6. den následujícího kalendářního měsíce. Pan Volička podá Přehled OSVČ za rok 2019 v průběhu měsíce května 2020. Na základě Přehledu OSVČ za rok 2019 musí pan Volička platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění ve výši 12 000 Kč.

Jakým způsobem má pan Volička platit v roce 2020 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění?

Na základě novely Zákona ZP může pan Volička bez sankcí od:

 • zálohy za březen 2020 přerušit placení záloh na pojistné na zdravotní pojištění; a
 • zálohy za září 2020 opět začít platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění (ve výši 12 000 Kč).

Pan Volička tedy může ve svém internetovém bankovnictví bez sankcí zrušit od 6. 4. 2020 „trvalý příkaz“ na 10 000 Kč a obnovit ho k 6. 10. 2020 na 12 000 Kč.

Obdobně jako u pojistného na důchodové pojištění u pojistného OSVČ na zdravotní pojištění se fakticky snižuje pojistné za rok 2020 o výši „odpuštěných“ záloh (vždy pouze o hodnotu minimálních záloh).

Přiklad 7
Doplatek na pojistném na zdravotní pojištění za rok 2020 při minimálních zálohách

Panu Vosičkovi vyjde na základě podaného Přehledu OSVČ za rok 2020 konečná výše pojistného na zdravotní pojištění 35 000 Kč.

Kolik má pan Vosička doplatit na pojistném na zdravotní pojištění za rok 2020?

Pan Vosička zaplatí v průběhu roku 2020 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v celkové výši 14 112 Kč.

 • v lednu až březnu 2020 (3 měsíce x 2 352 Kč/měsíc); a
 • v říjnu až prosinci 2020 (3 měsíce x 2 352 Kč/měsíc).

Nicméně novela Zákona ZP umožňuje panu Vosičkovi v rámci Přehledu OSVČ za rok 2020 navýšit zaplacené zálohy na pojistné na zdravotní pojištění o výši „odpuštěných“ minimálních záloh za březen 2020 až srpen 2020 ve výši 14 112 Kč (tj. 6 měsíců x 2 352 Kč/měsíc). Pan Vosička tedy může započíst oproti konečné výši pojistného na zdravotní pojištění zálohy ve výši 28 224 Kč. Pan Vosička tedy musí doplatit příslušné zdravotní pojišťovně na pojistném 6 776 Kč.

Přiklad 8
Doplatek na pojistném na zdravotním pojištění za rok 2020 při vyšších než minimálních zálohách

Panu Voličkovi vyjde na základě podaného Přehledu OSVČ za rok 2020 konečná výše pojistného na zdravotní pojištění 150 000 Kč.

Kolik má pan Volička doplatit na pojistném na zdravotní pojištění za rok 2020?

Pan Volička zaplatí v průběhu roku 2020 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v celkové výši 66 000 Kč:

 • v lednu až březnu 2020 (3 měsíce x 10 000 Kč/měsíc); a
 • v září až prosinci 2020 (3 měsíce x 12 000 Kč/měsíc).

Nicméně novela Zákona ZP umožňuje panu Voličkovi v rámci Přehledu OSVČ za rok 2020 navýšit zaplacené zálohy na pojistné na zdravotní pojištění o výši „odpuštěných“ minimálních záloh za březen až srpen 2020 ve výši 14 112 Kč (tj. 6 měsíců x 2 352 Kč/měsíc). Pan Volička tedy může započíst oproti konečné výši pojistného na zdravotní pojištění zálohy ve výši 80 112 Kč. Pan Volička tedy musí doplatit příslušné zdravotní pojišťovně na pojistném 69 888 Kč.

Nad rámec výše uvedeného dodejme, že novela Zákona ZP posunula také termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 na 3. 8. 2020 (pokud bude doplatek na pojistné na zdravotní pojištění za rok 2020 zaplacen do 21. 9. 2020, bude prominuto případné penále). Tato možnost zatím není explicitně řešena v novele Zákona SP. Nicméně podle informace zveřejněné na internetových stránkách MPSV by mělo být možné bez sankcí podat Přehled OSVČ až do 3. 8. 2020 (za podmínky doplatku pojistného na důchodové pojištění za rok 2020 do stejného data). Nelze tedy než se spoléhat na informaci, že příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení budou tuto informaci respektovat.

 

(Elektronická) evidence tržeb („EET“)

Ministerstvo financí v rámci „Liberačního daňového balíčku 2“ ulevilo podnikatelům také v oblasti EET. Od 27. 3. 2020 až do uplynutí tří měsíců od ukončení nouzového stavu nemusí podnikatelé evidovat tržby a nemusí mít informační „ceduli“.

Jedinými povinnostmi podnikatelů v průběhu této „liberační“ doby je tedy pouze povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

Odpovědi na některé z dotazů ohledně EET je možné nalézt na:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/eet

Aktuálně