Nové články na DAUČ: Evidence tržeb – Legislativní novinky – Účetní odpisy

Datum vydání: 23. 4. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme problematikou evidence tržeb od 1. 5., resp. po ukončení nouzového stavu, a dalšími legislativními novinkami spjatými s epidemií onemocnění covid-19 či tématem účetního odepisování.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2020. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Vyzkoušejte si mimořádný přístup do placené části portálu zdarma po dobu 30 dní. >>>

Evidence tržeb od 1. 5. 2020, resp. po ukončení nouzového stavu (Ing. Pavel Běhounek)

Do 30. 4. 2020 jsou z evidence tržeb podle zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. dočasně vyjmuty veškeré tržby kromě tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb (včetně podávání nápojů) a z maloobchodu a velkoobchodu. Novelizace zákona o EET provedená zákonem č. 256/2019 Sb. především zrušila tuto dočasnou výjimku ­ od 1. 5. 2020 tedy mělo dojít k jednorázovému rozšíření evidence tržeb na zbývající obory podnikatelské činnosti, avšak v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla poslední vlna evidence tržeb prakticky odložena. Tento článek se zaměřuje na aktuální problémy evidence tržeb včetně zavedení zvláštního (tzv. účtenkového) režimu. >>>

Další články:

Aktuálně