Document Management Conference letos ONLINE

Datum vydání: 28. 4. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pořadatelská agentura Exponet s.r.o. pro letošní ročník Document Management Conference zvolila poněkud netradiční model – model streamovaný. Co návštěvníkům, kteří se 12. května ze svých počítačů na online konferenci připojí, nový formát akce nabídne?

Digitalizaci procesů jako dlouhodobému východisku z krize se bude hned v úvodním příspěvku konference zabývat Karl Heinz Mosbach, majitel a ředitel ELO Digital Office GmbH – společnosti, která se řadí k jedněm z největších ryze soukromých společností vyvíjející systémy pro správu dokumentů.

Na velice aktuální problematiku práce z domova a práce na dálku se ve svém příspěvku s názvem „Elektronické dokumenty a systémy pro jejich správu jako nutný nástroj pro kontinuální zajištění práce v éře COVID-19 i po ní“ zaměří Robert Piffl. Na ojedinělé prezentaci kombinující legislativu s praktickými ukázkami se účastníci dostanou šanci přesvědčit, že již nyní je možné skutečně vytvořit "plně bezpapírovou kancelář v reálném legislativním prostředí". Prezentací zaměřenou na plně připravené řešení pro elektronickou evidenci smluv auditorium osloví Tomáš Bezouška, specialista správy dokumentů ze společnosti DELTA ADVISORY a.s. a prezident Institutu pro správu dokumentů.

V důsledku koronavirové pandemie a urychlené digitalizace je nezbytné více než kdy dříve uvažovat nad vhodnými opatřeními pro právně nesporné a efektivní nakládání s elektronickými dokumenty. Dalibor Kovář z advokátní kanceláře HAVEL& PARTNERS rozebere ve svém příspěvku standardní případy práce s elektronickými dokumenty v uvedené advokátní kanceláři i u jejích klientů. Jako bonus v rámci přednášky zazní nezbytné minimum právní teorie i s doporučeními pro praxi.

Legislativa upravující bankovní identitu, kterou v lednu schválil parlament, přináší revoluci v digitalizaci klientských procesů pro soukromý i veřejný sektor. Závěrečný příspěvek konference, kterého se ujal Josef Donát z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, exklusivně představí fungování systému bankovní identity podle finálního schváleného legitimního textu a rozebere příležitosti, které přináší pro elektronické procesy i práci s dokumenty. Zejména pak bude rozebrána vazba bankovní identity na stávající systémy eGovernmentu jako je Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) a její dopady ve spojení se zákonem o právu na digitální službu.

Závěrečnou tečkou programu bude tradiční prostor pro dotazy, které účastníci budou moci prostřednictvím chatu aktivně klást po celou dobu trvání konference. Dotazy budou následně živě zodpovězeny v rámci on-line diskuse s přednášejícími.

Každý účastník může navíc díky podpoře společnosti ELO Digital Office GmbH při vyplnění formuláře do 31. 5. 2020 získat plnou verzi produktů ELOprofessional nebo ELOenterprise na tři měsíce produktivního provozu zdarma. Pro soukromé osoby je pak určena výhra v podobě edice ELOoffice, kterou využívají po celém světě miliony uživatelů jak pro osobní účely, tak živnostníci a malé firmy.

Podrobný program a registrace na https://dmcon.konference.cz/

Exponet s.r.o. zajišťuje komplexní či částečnou realizaci firemních a společenských eventů a odborných konferencí v České republice i v zahraničí. Na trhu působí již od roku 2000. Dlouhodobě spolupracuje s  nadnárodními společnostmi, veřejnou správou i menšími lokálními firmami.

Kontakt pro média:

Mgr. Iveta Kozáková | Marketing&PR| iveta.kozakova@exponet.cz| tel.: +420 226 066 933

I letos je hrdým partnerem této konference Wolters Kluwer ČR.

Aktuálně