Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 8/2020

Datum vydání: 5. 5. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl dne 5. 5. 2020 uveřejněn Finanční zpravodaj č. 8/2020, který obsahuje pokyn č. MF-17: postup při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, a dále sdělení k tomuto postupu.

Finanční zpravodaj č. 8/2020 obsahuje:

  • 11. Pokyn č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
  • 12. Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj č. 8/2020 je ke stažení zde >>>

Tip redakce: Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně