Prominutí DPH a správních poplatků v důsledku koronaviru

Datum vydání: 5. 5. 2020 Autor: Rödl & Partner Praha

Ministerstvo financí rozhodlo, že u některých druhů zboží odvodovou povinnost DPH plátcům promine. Jedná se o situace, kdy plátci DPH darují různé, v současnosti velmi potřebné druhy zboží, a z tohoto titulu jim obecně vzniká odvodová povinnost na DPH.

Nyní v tomto duchu MF pokračuje a rozšířilo možnost prominutí DPH i na další situace. 

Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí odvodu DPH v případě, že plátci darují zboží nebo poskytnou zdarma službu pro některé ze subjektů, které jsou klíčové pro boj s koronavirem a zvládnutí současného nouzového stavu. Nově tedy těmto subjektům bez nutnosti odvodové povinnosti na DPH lze zdarma poskytnout jakoukoli službu či darovat jakékoliv zboží, nejen to původně vyjmenované, včetně občerstvení a dalšího. Toto mimořádné opatření bylo zavedeno v přímé souvislosti se současnou pandemií, a proto je časově omezeno pouze na období od 12. 3. 2020 do skončení nouzového stavu v České republice.

Jakým subjektům mohou plátci darovat zboží či poskytnout zdarma službu bez povinnosti odvádět DPH?

  • poskytovatelům zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • základním složkám integrovaného záchranného systému dle zákona o integrovaném záchranném systému (zejména hasičům, záchranným službám a Policii ČR)
  • Armádě České republiky
  • zařízením sociálních služeb dle zákona o sociálních službách (jako například domovy pro seniory, azylové domy, noclehárny a podobně)

Přitom se automaticky vychází z předpokladu, že bezúplatně poskytované zboží a služby, které jsou výše uvedeným subjektům poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření koronaviru.

Prominutí správních poplatků

Kromě těchto opatření se Ministerstvo financí dále rozhodlo všem daňovým subjektům ulevit od některých správních poplatků. Promíjí proto poplatek ve výši 100 Kč za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo potvrzení o stavu osobního daňového účtu, a to u všech žádostí, které budou podány od 15. 4. 2020do konce července 2020. Ani u tohoto prominutí nebude nutné souvislost s koronavirem prokazovat.

Klára Sauerová, daňová poradkyně, Senior Associate, Rödl & Partner Praha

Johana Cvrčková, daňová poradkyně, Rödl & Partner Praha

Zdroj: Newsletter Česká republika, Rödl & partner Consulting, s.r.o., www.roedl.com/cz

 

Aktuálně