Informace FS k úhradě povinných testů na COVID-19

Datum vydání: 14. 5. 2020 Autor: Finanční správa

Informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19.

  • U plátce daně (zaměstnavatele):
    Náklady na povinný test na COVID-19 zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

    Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů není předmětem daně.

  • U podnikatele:
    Souvisí-li povinný test COVID-19 s výkonem podnikatelské činnosti, jedná se o daňově účinný výdaj dle § 24 zákona o daních z příjmů.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

Aktuálně