Finanční správa: XSD User Guide DAC6 v3.02

Datum vydání: 19. 5. 2020 Autor: Finanční správa

Finanční správa na svých stránkách vydala soubor XSD User Guide DAC6 ve verzi 3.02, který obsahuje povinná pole a strukturu podání Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání. XSD User Guide DAC6 můžete využít k tvorbě podání prostřednictvím aplikací třetích stran.

Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání bude možné také podat prostřednictvím elektronického formuláře na daňovém portálu.

Soubor XSD User Guide DAC6 bude aktualizován v návaznosti na jeho další vývoj.

Pozn. k identifikátorům „Arrangement ID“ (identifikační číslo uspořádání) a „Disclosure ID“ (Identifikační číslo podání) – podkapitola 2.4 a 2.5 dokumentu XSD User Guide DAC6. V případě „Nového oznámení“ (tzn. o daném uspořádání je oznámeno poprvé v rámci Evropské Unie) se tyto identifikátory nevyplňují. Tyto identifikátory jsou tvořeny až po zpracování daného oznámení systémem Finanční správy.

Soubor ke stažení zde >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

 

Aktuálně