Nové články z časopisu DHK: Daňová podpora OSVČ – kompenzační bonus – Sazby DPH u knih a dalších publikací – Dovoz ochranných koronavirových pomůcek

Datum vydání: 25. 5. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších článcích se věnujeme kompenzačnímu bonusu jako daňové podpoře pro OSVČ, opatřením, jež byla zavedena ke zmírnění dopadů současné krize v daňové oblasti, pravidlům pro stanovení sazeb daně při poskytnutí knih, novin a časopisů od 1. 5. 2020 a dovozu léků ze zahraničí z pohledu DPH.

Příspěvky jsou součástí časopisu DHK č. 6/2020. Pro předplatitele verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu prodloužených 30 dní. >>>

 

Daňová podpora pro OSVČ – kompenzační bonus (Ing. Ivan Macháček)
Ke zmírnění dopadů událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 a s vyhlášením nouzového stavu na osoby samostatně výdělečně činné byl přijat zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „zákon č. „159/2020 Sb.“). Jedná se o podporu OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku výše uvedených událostí úplně či částečně utlumena, a tak došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání. Poslanecká sněmovna dne 22. 4. 2020 schválila pod číslem sněmovního tisku 830 vládní návrh novely zákona č. 159/2020 Sb. V dalším textu budeme vycházet již z novelizovaného zákona č. 159/2020 Sb.

 

Další články:

Aktuálně