Tisková zpráva: Nová verze návrhu zákona umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty podnikatelům může pomoci v krizové situaci

Datum vydání: 25. 5. 2020 Autor: Komora daňových poradců ČR

MF přepracovalo původní verzi návrhu novely zákona o daních z příjmů. Ta má nově nyní umožnit podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty. Pokud v krizovém roce 2020 dosáhnou ztráty, budou mít nově možnost ji uplatnit zpětně v letech 2018 či 2019 prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

Tato pozitivní změna bude platit nejen pro rok 2020, ale bude ji možné využít i v dalších letech.

Člen Prezidia Komory daňových poradců ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal, dodává: „Praktickým důsledkem bude, že pokud podnikatel v těchto letech platil daň, bude mu díky uplatnění daňové ztráty tato daň vrácena. Tento návrh již v minulosti Komora daňových poradců uplatňovala, neboť jej považuje za správný a systémový. V této souvislosti velmi oceňujeme, že při projednávání a přípravě návrhu byly zohledněny a akceptovány naše zásadní systémové připomínky, díky nimž se návrh výrazně vylepšil a může skutečně pomoci bez případných vedlejších negativních dopadů.

Pozitivní součástí návrhu je i to, že z hlediska ztráty za rok 2020 nemusí podnikatel čekat na její přesné vyčíslení v rámci daňového přiznání, které bude podávat až v roce 2021, ale může ji dopředu odhadnout a uplatnit vratku daně dříve,“ říká viceprezident Komory daňových poradců, Petr Toman. „Odhad by samozřejmě měl být reálný a případný rozdíl v neprospěch státu by bylo nutné vrátit i s úrokem z prodlení,“ doplňuje Toman. Při využití odhadu daňové ztráty za rok 2020 je možné tento odhad uplatnit zpětně prostřednictvím daňového přiznání pouze v roce 2019.

V cash flow podnikatelů se daný návrh, pokud bude schválen, může pozitivně projevit i tím, že díky předpokládané vratce daně z příjmů, se již nyní zvýší jejich bonita například pro možnost požádat o úvěr či půjčku.

Na tomto příkladu se stejně jako v případě tzv. Pětadvacítky ukazuje, že pokud Ministerstvo financí spolupracuje při přípravě návrhů s odbornou veřejností, je to ku prospěchu všech, především ale v tuto chvíli těžce zkoušených podnikatelů.

Aktuálně se ještě diskutuje otázka, zda zpětné uplatnění ztráty nelimitovat určitou částkou. Jde však o politické rozhodnutí, do kterého Komora nezasahuje. Z odborného hlediska však jakýkoli limit systém komplikuje a přináší zbytečně sporné situace.

(Komora daňových poradců ČR, www.kdpcr.cz)

 

Aktuálně