Nové články z časopisu UNES: Dopady opatření v době trvání nouzového stavu na obce – Výkon veřejné správy a DPH – Zdravotní pojištění a dopady pandemie na neziskový sektor

Datum vydání: 28. 5. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nových článcích pro neziskový sektor si blíže projdeme dopady přijatých opatření do fungování obcí a měst, dále problematiku veřejné správy z pohledu DPH, která prošla v uplynulém roce novelizací, a podíváme se na postupy zaměstnavatelů a zaměstnanců v době krize z hlediska zdravotního pojištění.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 5/2020. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu prodloužených 30 dní. >>>

Realizace vybraných opatření a úkonů na úrovni obcí v době trvání nouzového stavu (JUDr. Václav Dobrozemský)

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace na území České republiky v důsledku výskytu a šíření onemocnění koronaviru SARS-CoV-2 rozhodla dne 12. 3. 2020 vláda ČR o vyhlášení nouzového stavu. Postupně na základě usnesení vlády nebo mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví byla stanovena různá omezení a krizová opatření, zejména týkající se omezení pohybu a shromažďování, konání hromadných akcí, uzavření škol, zákazu vycestování do zahraničí nebo uzavření provozoven. Ke dni zpracování tohoto příspěvku se předpokládá ukončení nouzového stavu dnem 17. 5. 2020. 

Další články:

Otázky a odpovědi:

Aktuálně