Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 9/2020

Datum vydání: 10. 6. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2020, který obsahuje rozhodnutí o prominutí - zejména pokuty a úroku z prodlení za opožděné podání přiznání k dani z příjmů, pokud k jeho podání a úhradě daně dojde nejpozději 18. 8. 2020. Dále se rozhodnutí týká daně z nemovitých věcí a DPH.

Finanční zpravodaj č. 9/2020 obsahuje:

  • 13. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události

Finanční zpravodaj č. 9/2020 je ke stažení zde >>>

Tip redakce: Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně