Tisková zpráva: Náměty Komory daňových poradců, které pomohou podnikatelům i občanům, byly zohledněny ve 3. liberačním balíčku

Datum vydání: 11. 6. 2020 Autor: Komora daňových poradců ČR

Včera byl ve Finančním zpravodaji zveřejněn 3. liberační balíček vydaný Ministerstvem financí ČR. Velmi oceňujeme, že v rámci tohoto balíčku byly zapracovány mnohé náměty Komory daňových poradců ČR.

Člen Prezidia a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal, k tomu dodává: „Z ekonomického hlediska to jsou právě daňoví poradci, kteří jsou se svými klienty v první linii a ví tak, co dnes podnikatele, ale i občany podávající daňové přiznání, nejvíce trápí. Návrhy předkládané Komorou tak vycházejí z konkrétní praxe a pomohou obtížnou situaci řešit.

Jednou z úlev liberačního balíčku je prominutí všech sankcí v případě, kdy daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 bude podáno a daň bude uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020. Jiří Nesrovnal doplňuje: Nedochází tak k faktickému prodloužení lhůty pro podání přiznání pouze u subjektů, kteří měli podat přiznání k 1. 7. 2020, ale opakovaně i u těch subjektů, kteří podávali přiznání k 1. 4. 2020 a lhůta již byla v minulosti prodloužena. Toto řešení reflektuje skutečnost, že v současné době je obtížné dodržet původní zákonný termín 1. 7. 2020. Důvodem je především nepřítomnost zaměstnanců účtáren v práci ať již z důvodů nemoci, karantény, či starosti o nezletilé děti nebo omezení provozu jednotlivých podnikatelů. I přes velkou snahu podnikatelů dodržet původní zákonné termíny to v praxi není v mnohých případech možné splnit.“ V této věci udělala Komora daňových poradců rychlý průzkum mezi svými členy, jehož výsledky poskytla právě Ministerstvu financí. Uvedená úleva se netýká největších poplatníků, které spravuje Specializovaný finanční úřad. Tito poplatnicí musí případně využít individuální žádost o prodloužení lhůty pro podání přiznání.

Vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek, upřesňuje: „Termín 18. 8. 2020 vychází z námětu Komory, který přihlíží k posunutému termínu, ke kterému se v roce 2020 musí sejít Valná hromada, jež schvaluje účetní závěrku za rok 2019. Tato lhůta je 3 měsíce od ukončení mimořádných opatření, což připadá na 17. 8. 2020.

Za velmi důležité považujeme také prominutí  úroků z posečkané částky daně v období od 12.3. do 31.12., o kterém bylo rozhodnuto na základě našeho návrhu. Vzhledem k tomu, že k 31.5. jen u daně z přidané hodnoty byla posečkaná daňová povinnost ve výši 4,5 mld. Kč, jedná se o velmi výraznou pomoc pro plátce DPH v řádech stamilionů korun,“ uvedl Tomáš Hajdušek .

Na návrh Komory také balíček umožňuje fyzickým osobám podat bez sankcí i oznámení osvobozených příjmů, a to také až do 1.7.2020  resp. 18. 8. 2020 podle toho zda lhůta pro podaní daňového přiznání byla 1.4.2020 resp. 1.7.2020. Toto oznámení podávají i nepodnikatelé např. v situaci, kdy zdědí majetek, jehož hodnota přesahuje 5 mil. Kč.

Viceprezident Komory daňových poradců Petr Toman k balíčku dodává: „Mezi další uplatněné návrhy Komory patří i tolerance podání dodatečného daňového přiznání bez sankce v termínu do 18. 8. 2020 v případě, kdy fyzická osoba přechází v roce 2020 na uplatnění výdajů paušálem, případně přechází z paušálních výdajů na výdaje skutečné.

I v tomto případě je viditelná efektivita spolupráce Ministerstva financí s odborníky. „Chceme věřit, že na tento balíček zareaguje také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví a v návaznosti na nový termín pro podání daňového přiznání bez sankcí adekvátním způsobem promine sankce i z hlediska termínů pro podání vyúčtování pojistného za rok 2019,“ uzavírá Toman.

(Komora daňových poradců ČR, www.kdpcr.cz)

Aktuálně