Nové články z časopisu Účetnictví v praxi: Nedobytné pohledávky – Dopady mimořádných opatření – Nemovitost z pohledu vlastníka

Datum vydání: 19. 6. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme problematikou nedobytných pohledávek v účetnictví a daních, dalším dílem účetních a daňových dopadů mimořádných opatření či tématem nemovitosti z pohledu vlastníka, plátce DPH.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 06/2020. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Vyzkoušejte si mimořádný přístup do placené části portálu zdarma po dobu 30 dní. >>>

Nedobytné pohledávky v účetnictví a daních (Ing. Martin Děrgel)

Pohledávky jsou dosti neobvyklý majetek/nemajetek, který je zatím „pouze na papíře“ a představuje příslib dlužníka, že jej dříve nebo později nahradí „skutečným“ majetkem, nejčastěji penězi, přičemž hlavním rizikem pochopitelně je, že tím „papírem“ příběh pohledávky také skončí, neboť dlužník slib nesplní a věřiteli nic (nebo část) neuhradí. Když se pohledávka stane prakticky nedobytnou, nezbývá věřiteli obvykle nic jiného, než jí odepsat a vyřadit z majetku. To je účetně snadné, ovšem podle očekávání s tím „má problém“ daň z příjmů, na což se tento článek zaměřuje. >>>

Další články:

Aktuálně