Tisková zpráva: Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020

Datum vydání: 26. 6. 2020 Autor: Česká správa sociálního zabezpečení

OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.

Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se ke službám ePortálu. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň si bude moci uložit např. rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC s možností dalších úprav či vytištění.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat pomocí ePortálu ČSSZ prostřednictvím autorizace – přihlášení se do své datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo jako přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ, k němuž se lze přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo Národní identitní autority.

Poznámka redakce: Co se týká Přehledů pro zdravotní pojišťovny, dle informace VZP i dalších pojišťoven zatím zůstává v platnosti termín 3. 8. 2020: https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/otazka/odklada-se-jeste-termin-pro-podani-prehledu-osvc-kdyz-je-nove-posunuta-lhuta-pro-podani-danoveho-priznani-do-18-srpna

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, https://www.cssz.cz 

Aktuálně