Zápis z Koordinačního výboru

Datum vydání: 26. 6. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 17. června 2020.

   

Na jednání výboru byl uzavřen bez rozporu příspěvek:

  • 544/15.05.19 Některé daňové dopady Brexitu

Příspěvek uzavřen s částečným nesouhlasem:

  • 548/18.09.19 Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení

Příspěvek uzavřený částečně s rozporem a částečně bez rozporu:

  • 551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

S rozporem byly uzavřeny příspěvky:

  • 558B/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně
  • 562/18.03.20 Daň z nabytí nemovitých věci v případě snížení základního kapitálu a v případě vrácení příplatku mimo základní kapitál

Odloženy byly příspěvky:

  • 557/29.01.20 Důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti a z převodu obchodního podílu
  • 559/29.01.20 Platby v cizí měně
  • 563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají

Poznámka redakce: Na redakčním zpracování příspěvků a jejich zařazení mezi náš obsah právě pracujeme.

Celé znění zápisu z jednání KOOV naleznete zde >>>

Prohlédněte si naši sekci Daňové a účetní zákony, kam již brzy nové příspěvky také zařadíme.

 

Aktuálně