Aktuální komentovaná judikatura pro naše předplatitele

Datum vydání: 30. 6. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikujeme výběr aktuálních daňových judikátů a jejich stručný komentář - pro naše expertní předplatitele, nebo pro nově registrované uživatele jako ochutnávka zdarma.

Dobrá víra a hmotněprávní podmínky

 • k § 64 ZDPH
 • rozsudek NSS sp. zn. 8 Afs 129/2017

Dobrá víra při dodání do jiného členského státu

 • k § 64 ZDPH
 • rozsudek NSS sp. zn. 8 Afs 129/2017

Formální posuzování žalobního petitu

 • k § 82 SŘS
 • rozsudek NSS sp. zn. 2 Afs 187/2019

Kompetence Finanční správy

 • k § 99 DŘ
 • rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 269/2019

Kontrola obchodních partnerů

 • k § 109 ZDPH
 • rozsudek NSS sp. zn. 8 Afs 14/2018

Zvolení metody stanovení cen obvyklých

 • k § 23 odst. 7 ZDP
 • rozsudek NSS sp. zn. 7 Afs 472/2018

Náklady minimálně nutné

 • k § 98 DŘ
 • rozsudek NSS sp. zn. 4 Afs 381/2019

Svědci ve výkonu trestu

 • k § 96 DŘ
 • rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 296/2019

Účinky nezákonných úkonů na lhůtu pro stanovení daně

 • k § 148 DŘ
 • rozsudek NSS sp. zn. 10 Afs 268/2019

Úplnost daňového spisu

 • k § 64 odst. 5 DŘ
 • rozsudek NSS sp. zn. 2 Afs 187/2019

Zahájení kontroly v rozsahu pochybností z POP

 • k § 90 odst. 3 DŘ
 • rozsudek NSS sp. zn. 9 Afs 70/2018

Změna žalob v průběhu soudního řízení

 • k § 37 SŘS
 • rozsudek NSS sp. zn. 6 Afs 237/2019

Aktuálně