Nejnovější příspěvky z Koordinačního výboru na DAUČ!

Datum vydání: 16. 7. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Do naší rozsáhlé databáze odborného obsahu jsme nově zařadili také poslední příspěvky z Koordinačního výboru s datem vydání 17. 6. 2020.

   

Na jednání výboru byl uzavřen bez rozporu příspěvek:

Příspěvek uzavřen s částečným nesouhlasem:

  • 548/18.09.19 Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení

Příspěvek uzavřený částečně s rozporem a částečně bez rozporu:

  • 551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

S rozporem byly uzavřeny příspěvky:

  • 558B/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně
  • 562/18.03.20 Daň z nabytí nemovitých věci v případě snížení základního kapitálu a v případě vrácení příplatku mimo základní kapitál

 

Tip redakce: Nové předpisy, informace či příspěvky KOOV pravidelně publikujeme na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně