Nové články z časopisu Účetnictví v praxi: Dopad pandemie koronaviru – Likvidace s. r. o. – Zákonné opravné položky u pohledávek

Datum vydání: 11. 8. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme problematikou dopadu pandemie koronaviru na ekonomické fungování firem, jednotlivými kroky při likvidaci s. r. o. a dalším dílem opravných položek tentokrát zaměřeným na zákonné opravné položky u pohledávek.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 07-08/2020. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Vyzkoušejte si mimořádný přístup do placené části portálu zdarma po dobu 30 dní. >>>

Dopad pandemie na ekonomické fungování firem (Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.)

Zlepšila současná krize pohled společností na controlling a finanční řízení firmy? Změnili majitelé a manažeři své dosavadní vnímání role účetnictví ve finančním řízení a manažerský pohled na něj? Jaké nástroje finančního řízení jim zafungovaly? Co se ve firmách dříve automaticky vyhodnocovalo a nyní je vnímáno jako neefektivní? Promítají se dopady pandemie koronaviru také do způsobu využívání controllingových nástrojů? Přinášíme konkrétní návody vycházející z autorčiny konzultační praxe. >>>

Další články:

Aktuálně