Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Datum vydání: 17. 8. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR vydává následující informaci ke smlouvě mezi ČR a a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na informace obdržené od Ministerstva zahraničních věcí ČR sděluje, že dne 11. srpna 2020 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, v Akkře dne 11. dubna 2017. Ustanovení této smlouvy se budou provádět následovně:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2021 nebo později;
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně ze zisků ze zcizení majetku, na příjmy nebo zisky ze zcizení majetku za každý daňový rok začínající 1. ledna 2021 nebo později.

Text Smlouvy bude v nejbližší možné době standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

(Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2020.)

Aktuálně