Quick fixes účinné od 1. září 2020

Datum vydání: 26. 8. 2020 Autor: Rödl & Partner Praha

Po dlouhých průtazích v legislativním procesu byla konečně schválena novela zákona o DPH, která implementuje důležité změny týkající se přeshraničního obchodování se zbožím, tzv. Quick Fixes. Novela je účinná od 1. září 2020 a níže pro připomenutí stručně shrnujeme oblasti změn.

Změny zakotvené v novele 2020 se týkají všech společností, které obchodují se zbožím v rámci Evropské unie. Kromě úprav v oblasti podmínek pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu (JČS) a prokazování přepravy při těchto dodávkách změny sledují také harmonizaci pravidel v oblasti zjednodušení u konsignačních skladů a řetězových transakcí.

Obchodování prostřednictvím konsignačních skladů

Novela přináší novou koncepci pravidel pro obchodování se zbožím prostřednictvím konsignačních skladů. Na rozdíl od dosavadní zákonné úpravy, nová pravidla přináší i odpovědi na mnoho situací, ke kterým v obchodním styku běžně dochází, například vrácení zboží a podobně, které dosud nebyly nijak řešeny. Nová pravidla si tak vyžádají úpravy v interních systémech společností využívajících režim konsignačních skladů.

Přiřazení přepravy v rámci řetězového obchodu

Nově budou jednoznačně stanovena pravidla pro přiřazení přepravy v rámci řetězových obchodů pro situaci, kdy přepravu zajišťuje prostřední osoba. V takovém případě se přeprava automaticky alokuje první dodávce. Pouze pokud prostřední osoba dá k dispozici DIČ státu dodavatele, alokuje se přeprava druhé dodávce. První dodání tak bude považováno za lokální zdanitelné plnění.

Podmínky pro osvobození při dodání zboží do JČS

Odběratel bude mít povinnost sdělit své DIČ dodavateli, aby ten mohl uplatnit osvobození. Pokud by dodavatel neměl k dispozici DIČ odběratele, musel by dodávku zatížit DPH. Vedle podmínky přepravy zboží do JČS se zavádí nová hmotně-právní podmínka v podobě nutnosti vykázat osvobozené dodání zboží v souhrnném hlášení.

Prokazování přepravy zboží do JČS

Dle dosavadního znění zákona o DPH plátci daně nevěděli, jaké důkazní prostředky vlastně potřebují k tomu, aby s určitostí prokázali přepravu zboží do JČS. Poslední jmenovaná změna přináší v závislosti na prováděcím nařízení Rady EU přesně definovanou kombinaci dokladů, která umožní plátcům mít jistotu při prokazování.

Klára Sauerová, daňová poradkyně, Senior Associate, Rödl & Partner Praha
Johana Cvrčková, daňová poradkyně, Rödl & Partner

Zdroj: Newsletter Česká republika, Rödl & partner Consulting, s.r.o., www.roedl.com/cz

Aktuálně