Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 11 a 12/2020

Datum vydání: 28. 8. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 11 a č. 12/2020. Obsahují sdělení ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku.

Finanční zpravodaj č. 11/2020 obsahuje:

  • 15. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Finanční zpravodaj č. 11/2020 je ke stažení zde >>>

 

Finanční zpravodaj č. 12/2020 obsahuje:

  • 16. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Finanční zpravodaj č. 12/2020 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce: Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně