Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 14/2020

Datum vydání: 8. 9. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 14/2020. Obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojímu zdanění, pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a dodatek k němu.

Finanční zpravodaj č. 14/2020 obsahuje:

  • 18. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
  • 19. Dodatek č. 5 GFŘ č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
  • 20. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 a dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287

Finanční zpravodaj č. 14/2020 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce: Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně