Sdělení pro plátce daně při poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům na základě dotačních programů, vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s epidemií COVID-19

Datum vydání: 9. 9. 2020 Autor: Finanční správa

Ministerstvo zdravotnictví ČR pro rok 2020 vyhlásilo dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu, která jsou určena vybranému okruhu zaměstnavatelů k vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům za práci ve ztíženém pracovním prostředí...,

...kteří byli vystaveni riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Jedná se o tyto dotační programy:

1) „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19“, který je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn pro zdravotníky zaměstnané u poskytovatelů sociálních služeb.

2) „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“, který je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. S ohledem na skutečnost, že mimořádné odměny vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům na základě podmínek stanovených v dotačních programech v souladu s ustanovením § 224 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. jako odměny, které může, ale nemusí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout při mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek, nelze je považovat za dotaci pracovníkům v sociálních službách.

Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, představují mimořádné odměny peněžní plnění, které se posoudí jako příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) tohoto zákona tzn. zdanitelný příjem plynoucí poplatníkovi v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

 

Aktuálně