Nové články na DAUČ: Změny v daňovém řádu 2021

Datum vydání: 10. 9. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z daní a práva, v nichž vás provedeme například změnami v daňovém řádu s účinností od 1. 1. 2021.

Příspěvky jsou součástí časopisu Daně a právo v praxi č. 09/2020. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Změny daňového řádu v roce 2021 (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)

Tento text se zaměřuje na nejvýznamnější změny zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Od 1. 1. 2021 bude účinná novela č. 283/2020 Sb., která se týká elektronizace správy daní, osobního kontaktu při daňové kontrole, lhůty pro podání daňového tvrzení a mnoha jiného. Autor věnuje pozornost vysvětlení nových pojmů i změn stávajících bodů s připojením svého odborného názoru na dané změny v zákoně. >>>

Další články:

Aktuálně