Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 20/2020

Datum vydání: 2. 10. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 20/2020. Obsahuje pokyn č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.

Finanční zpravodaj č. 20/2020 obsahuje:

  • 29. Pokyn č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Finanční zpravodaj č. 20/2020 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce: Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně