Zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně

Datum vydání: 7. 10. 2020 Autor: Rödl & Partner Praha

Na konci srpna 2020 vláda schválila dlouho slibované zrušení superhrubé mzdy a spolu s tím i solidárního zvýšení daně. Vládní návrh počítá se zavedením klouzavé progresivní sazby daně ve výši 15 a 23 procent.

Sazba ve výši 15 % by se aplikovala na část základu daně do výše 48násobku průměrné mzdy (1 672 080 Kč v roce 2020) a sazba 23 % pak na část základu daně přesahující tuto hranici. Stanovená hranice je totožná s hranicí pro výpočet solidárního zvýšení daně v současné podobě. Základem daně bude nově u příjmu ze závislé činnosti pouze hrubá mzda, ke které se již nebudou připočítávat povinné odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Zároveň už příjem ze závislé a samostatné činnosti nebude podléhat solidárnímu zvýšení ve výši 7 %.

Pokud vládní návrh projde legislativním procesem v současné podobě, znamenalo by to, že zaměstnanci s příjmy pouze ze zaměstnání by si výrazně polepšili. Efektivní sazba daně by u nich nově byla 15 % namísto aktuálních 20,7 % pro příjmy pod hranicí 48násobku průměrné mzdy a 23 % namísto aktuálních 23,35 % nad tuto hranici.

Naopak vyšší daň by musely platit osoby samostatně výdělečné činné a osoby, které mají i jiné příjmy než jen příjmy ze zaměstnání (například příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu, příjmy z prodeje cenných papírů) a celkový součet základů daně z těchto příjmů by u nich přesáhl hranici 48násobku průměrné mzdy. Základ daně nad touto hranicí by se nově danil 23% sazbou namísto aktuální sazby ve výši 15 % u příjmů z nájmu, kapitálových příjmů a ostatních příjmů a 15 % + 7 % solidární zvýšení daně v případě příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Příkladem, kdy navrhovaná změna zvýší daňovou zátěž, bude situace, kdy poplatník obdrží příjem ze zaměstnání přesně na hranici zvýšení sazby a zároveň u něj dojde k jednorázovému příjmu z prodeje rodinného domu, který nebude osvobozen z důvodu nesplnění časového testu. Jeho příjem ze závislé činnosti bude zdaněn 15 % namísto současných 20,7 %, ale celý příjem z prodeje domu bude zdaněn 23% sazbou namísto současných 15 %.

Vládní návrh má být předložen Poslanecké sněmovně jako pozměňovací návrh k aktuálně schvalované novele zákona o daních z příjmů, která má nabýt účinnosti od 1. ledna 2021.

Ing. Martin Zeman, daňový poradce
Mgr. Karel Kučera, daňový poradce

Zdroj: Newsletter Česká republika, Rödl & partner Consulting, s.r.o., www.roedl.com/cz

Aktuálně